Ide o znecitlivenie miesta, kde je realizovaný zákrok. V mieste znecitlivenia je možné bezbolestne realizovať všetky typy stomatologických výkonov.