-jednoduché a komplikované extrakcie zubov múdrosti a zalomených koreňov.

-resekcia hrotu koreňa zuba a odstránenie periapikálneho nálezu

-odstránenie rôznych nežiadúcich výrastkov v dutine ústnej (excízia).

-úprava kostí pred protetickým riešením alebo vsadením implantátov.