– vyšetrenie a diagnostika ochorení parodontu

– prevencia, hygiena, inštruktáž

– konzervatívna a chirurgická liečba

– otvorená a uzavretá kyretáž parodontálnych vačkov

Riadená tkanivová regenerácia (GTR) – rekonštrukcie kostných defektov s použitím nahradného materiálu pochadzajúceho z inej časti tela a syntetických materiálov

– lalokové operácie

– plastická chirurgia parodontu

– recall