Floridácia
Pravidelná flouridácia posilňuje sklovinu, ktorá sa stáva odolnejšia voči pôsobeniu zubného kazu.

Pečatenie jamiek a rýh
Jamky a ryhy sú anatomické štruktúry na povrchu zubov. Sú to miesta, kde sa dostáva potrava a povlaky a tieto tam často zostávajú aj po čistení zubov. Pri nedostatočnom vyčistení v jamkách a ryhách vzniká zubný kaz. Zapečatenie týchto štruktúr pomáha ochrániť zub pred vznikom zubného kazu.

Preventívne RTG zobrazenie (Bite-wing) , ktoré poskytuje dokonalý prehľad o stave chrupu detí a dospelých a tým predchádzanie vzniku hlbokých voľným okom neviditeľných kazov.